Та аль төрлийн таргалалттай вэ?

Сорилын тухайд

Таргалалт гэдэг нь зөвхөн амьдралын хэв маягаас үүдэлтэй зүйл биш. Хүний бие физиологийн дотоод шүүрлийн системийн өөрчлөлт болон бусад хүчин зүйл нь таргалалтын гол хүчин зүйл болдог бөгөөд та уг сорилыг бөглөснөөр өөрийн таргалалтын учир шалтгааныг шинжлэх ухааны үүднээс танин мэдэх боломжтой. Уг сорилын хариунд тулгуурлан бид тухайн таргалалтын төрөлд анхаарах хоолны зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй хүргүүлэх болно.

powered by Typeform